اصطلاحات تجاری

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

مفهوم برخی از اصطلاحات تجاری در جدول قیمت‌های جهانی

تن سبک : هر تن سبک معادل ۹۰۷ کیلوگرم است.

تن سنگین : هر تن سنگین معادل ۱۰۱۶ کیلوگرم است .

پوند : هر پوند معادل ۴۵۴ گرم است.

CFR یا سی‌اند اف ( C&F ) : هزینه و کرایه حمل پرداخت شده – فروشنده باید هزینه‌ها و کرایه حمل لازم برای آوردن کالا به بندر مقصد معین را بپردازد ولی مسئولیت فقدان یا خسارت وارده به کالا و نیز هر گونه مخارج اضافی ناشی از حوادث بعدی پس از تحویل روی عرشه از زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری می‌گذرد از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود .

FOB یا فوب : تحویل روی عرشه کشتی بندر مبدأ – فروشنده کالا را در بندر مبدأ که در قرارداد قید شده است وی عرشه کشتی می‌گذارد . خطرات احتمالی و فقدان یا خسارات وارده بر کالا از زمانی که کالا از نرده کشتی رد می‌شود از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد .

CIF یا سیف : بهای کالا – هزینه بیمه و حمل – این اصطلاح در اعلام بها عبارتست از قیمت کالا به اضافه هزینه بیمه و حمل آن

EXW : تحویل کالا در کارخانه – تنها مسئولیت فروشنده تهیه کالا در مکان فعالیت خود ( کارخانه ) است . DEL : ( دلیوری ) تحویل کالا VAT : وات به معنای مالیات بر ارزش افزوده DAF: یا داف به معنای تحویل در مرز است .

DD : تحویل در انبار تاجر یا مصرف‌کننده

$cent / dmtu : این اصطلاح که در قیمت‌های انواع سنگ آهن بکار می‌رود قیمت سنت محصول بر حسب هر یک درصد آهن موجود در هر واحد تن متریک خشک را نشان می‌دهد. به عنوان مثال چنانچه قیمت سنگ آهن ((۱۰۰$ cent / dmtu باشد ، عدد مذکور را باید در عیار سنگ آهن ضرب نموده و سپس برای تبدیل به دلار آن‌را بر ۱۰۰ تقسیم نمایید. در این صورت قیمت سنگ آهن ۶۴ درصدی طبق این محاسبه ۶۴ دلار در تن خواهد بود.