امروزه گستردگیها و فوت و فن های زیادی در صنعت حمل و نقل آهن آلات وجود دارد و برای حمل و نقل آهن آلات نیاز به اطلاعات زیادی می باشد که یک شرکت حمل و نقل باید داشته باشد.

حمل و نقل

در حمل و نقل آهن آلات اگر کوتاهی انجام شود موجب خسارات جبران ناپذیری میشود.
بسیاری از شرکت های حمل و نقل که بدون اطلاعات اقدام به حمل و نقل آهن آلات میکنند در بسیاری از مواقع دچار مشکل شده و در نتیجه موجب پدید آمدن خسارت زیادی در حمل آهن آلات میشوند، به همین منظور اهن اطلاعات سعی دارد با برگزیده ترین شرکت های حمل ونقل کار کند تا باعث جلب رضایت شما مشتریان محترم شود.

چشم انداز
حمل و نقل با حداکثر وزن ۳ تن
  • سایز بار حداکثر ۶ متر
  • حمل بوسیله نیسان و یا وانت صورت میگیرد
  • ارسال درتمام ساعات
حمل و نقل با حداکثر وزن ۵ تن
  • سایز بار حداکثر ۶ متر
  • حمل بوسیله خاور صورت میگیرد
  • ارسال در تمام ساعات
حمل و نقل با حداکثر وزن ۲۴ تن
  • سایز بار حداکثر ۱۲ متر
  • حمل بوسیله تریلی
  • ارسال از ساعت ۲۲ به بعد