سرد کاری

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

سرد کاری (خنک کاری) :

شکل دهی فلزات با نورد یا خم کاری یا کشش است که بعنوان روشی برای استحکام بخشیدن به فلزات انجام میشود. فرآیند سرد سازی آلیاژ بعد از گرمادهی آن تا یک دمای مشخص سردسازی آرام فلز یا آلیاژ در هوا تا دمای اتاق می تواند به عنوان نوعی از سردکاری تلقی شود.