عملیات حرارتی

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

در این فرآیند فلزات ابتدا حرارت می بینند و سپس سردکاری می شوند تا اینکه ویژگی جدید پیدا کنند.