قلع

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

یکی از اولین فلزاتی است که برای بشر شناخته شده می باشد. فلزی غیر سمی نرم قابل انعطاف و مناسب برای نورد سرد می باشد. سختی قلع با آلیاژ کاری آن با عناصر آلیاژی از جمله مس آنتی موان بیسموت کادمیم و نقره افزایش می یابد. همچنین قلع ضریب اصطحکاکی پایینی دارد. قلع به صورت ورق های نازک سیم لوله و قوطی های حلبی استفاده می شود. آلیاژهای قلع شامل پیوتر ( یک آلیاژ پایه قلع شامل آنتی موان می باشد) و مواد به کار رفته در یاتاقانها می باشد.

عمده کاربرد قلع در ساخت ورقهای حلبی می باشد. ورق فولادی که با قلع پوشش یافته است که ۴۰ درصد کل مصرف قلع را به خود اختصاص داده است بیشتر از ۹۰ درصد تولید حلبی جهان در مخازن و ظروف نگهدارنده مصرف میشود. قوطی های حلبی سنتی از سه ورق فولادی پوشش یافته یا قلع ساخته میشود. مهمترین استفاده قوطی های حلبی در بسته بندی مواد غذایی و محصولات نوشیدنی است. همچنین از آن به عنوان ظروف نگهدارنده رنگ روغن موتور مواد شوینده و براق کننده استفاده می شود. همچنین پولک فیلتر باطری اسباب بازیها ظروف نگهدارنده دارویی لوازم آرایشی.

پوشش دهی الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین استفاده های قلع و مواد شیمیایی قلع به حساب می آید. قلع به عنوان آند و مواد شیمیایی قلع در تشکیل الکترولیت برای جز مورد عمل به کار میرود.