پوشش سقف

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

ورق دوبل رنگی می‌باشد که بین دو ورق موادی از جنس فوم فشرده شده وجود دارد که با ضخامت‌های معین، عایق سرما و گرما برای سقف و دیوار استفاده می‌شود.