قلع

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

یکی از اولین فلزاتی است که برای بشر شناخته شده می باشد. فلزی غیر سمی نرم قابل انعطاف و مناسب برای نورد سرد می باشد.

اطلاعات بیشتر

منیزیم

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

سبک ترین فلز در بین فلزات سازه ای است به طوریکه وزن الومینیوم ۱.۵ برابر وزن آهن و ۴ برابر وزنآن می باشد. قابلیت ماشین کاری بالایی دارد و با اکثر روش های معمول می توان آنرا ریخاه گری کرد قطعات ریختگری آن استحکام و سختی و مقاومت ضربه بالایی دارند هدایت الکتریکی و گرمایی آن نیز قابل ملاحظه است.

اطلاعات بیشتر

تابکاری

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

عبارت است از حرارت دادن فلز تا یک دمای مشخص و نگه داشتن آن به میزان مشخص در این دما و سپس سرد کاری آن با یک نرخ سرد کاری معین.

اطلاعات بیشتر

تفاوت های فلز خالص و آلیاژ

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

فلزات خالص مانند آهن یا آلومینیوم منجمد نمی شوندو مانند آلیاژهای خود شروع به تبلور می کنند. فلزات خالص تنها یک نقطه انجماد دارند. خالص ترین فلزاتی که در دسترس می باشند مس و آلومینیوم است که هر دوی آنها دارای درجه خلوص ۹۹.۹% می باشند.

اطلاعات بیشتر

سرد کاری

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

شکل دهی فلزات با نورد یا خم کاری یا کشش است که بعنوان روشی برای استحکام بخشیدن به فلزات انجام میشود. فرآیند سرد سازی آلیاژ بعد از گرمادهی آن تا یک دمای مشخص سردسازی آرام فلز یا آلیاژ در هوا تا دمای اتاق می تواند به عنوان نوعی از سردکاری تلقی شود.

اطلاعات بیشتر